187/GP-UBND
Chi tiết văn bản
187/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (điều chỉnh lần 01) cho Công ty TNHH Huệ Anh
Ngày ban hành 19/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp187.signed.pdf
 Trở về trang trước