5277/UBND-TD
Chi tiết văn bản
5277/UBND-TD
Trả lời bà Lê Thị Bộ ở tổ dân phố Hữu Nhân, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 17/04/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT716101671-4-20241713256342218_(hieulv)(17.04.2024_07h14p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước