615/UBND-CN
Chi tiết văn bản
615/UBND-CN
Giao sử dụng nút giao đường nhánh từ dự án Trung tâm thương mại và nhà phố Eden vào Km322+800 (TT) QL.1 đoạn tránh thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT854544826-1-20211610444296369trangnt13.01.2021_07h15p24_liemmx_13-01-2021-08-19-29_signed.pdf
 Trở về trang trước