10867/UBND-NN
Chi tiết văn bản
10867/UBND-NN
Chủ động rà soát kế hoạch sản xuất và cụ thể hóa danh mục vật tư nông nghiệp trong điều kiện dịch Covid-19
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT400776215-7-20211627120562589_(tungct)(26.07.2021_07h34p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước