678/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
678/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu trung tâm văn hóa - thể thao và đất ở dân cư xã Xuân Tín (giai đoạn 1), huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa của UBND huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT373021136-2-20241707124826524_(giangld)(07.02.2024_07h08p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước