1856/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1856/UBND-CN
Tiếp nhận, quản lý một số hạng mục thuộc dự án thành phần đoạn cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu
Ngày ban hành 06/02/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT420800099-2-20241707121441497_(hieulv)(05.02.2024_16h18p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước