2167/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2167/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sản xuất dây cáp điện của THN Autoparts Việt Nam tại Cụm công nghiệp Hà Dương, xã Yên Dương, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 21/06/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT915151027-6-20221655689051918_tuandm_21-06-2022-09-02-04_signed.pdf
 Trở về trang trước