4151/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4151/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4151.signed.pdf
 Trở về trang trước