4216/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4216/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 06/10/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT257010326-10-20201601898698592_(xungnd)(05.10.2020_23h29p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước