198/GP-UBND
Chi tiết văn bản
198/GP-UBND
Cho phép Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: Số 08 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được hành nghề khoan nước dưới đất
Ngày ban hành 04/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT607667604-11-20201604388780287_(quyennd)(03.11.2020_16h29p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước