661/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
661/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 06/02/2024
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT368942808-1-20241706692032498_tuandm_06-02-2024-10-12-12_signed.pdf
 Trở về trang trước