4792/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4792/QĐ-UBND
Gia hạn thời gian sử dụng đất để hoàn thành dự án xây dựng Nhà máy liên hiệp chế biến gỗ xuất khẩu rừng bền vững Toàn Cầu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển kinh tế rừng bền vững Toàn Cầu tại xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn
Ngày ban hành 03/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4792_signed.pdf
 Trở về trang trước