93/BC-UBND
Chi tiết văn bản
93/BC-UBND
Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
Ngày ban hành 10/06/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc93_signed.pdf
 Trở về trang trước