16003/UBND-VX
Chi tiết văn bản
16003/UBND-VX
Thực hiện Quyết định số 3204/QĐ-BGDĐT ngày 11/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT365258676-10-20211634007115181_(thihv)(12.10.2021_16h09p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước