17547/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
17547/UBND-THKH
V/v giao triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 08/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT815023637-11-20231700049143711_(hoangmc)(20.11.2023_10h18p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước