150/GP-UBND
Chi tiết văn bản
150/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hương Trầm
Ngày ban hành 17/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp150.signed.pdf
 Trở về trang trước