4409/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4409/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT564390896-10-20201602759125970dinhquanghung15.10.2020_18h06p29_quyenpd_16-10-2020-13-12-33_signed.pdf
 Trở về trang trước