1247/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1247/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng diện tích đất do UBND xã Thiệu Tiến quản lý thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩutại xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 29/03/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT614791205-3-20241710903789002_(giangld)(29.03.2024_14h04p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước