4635/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4635/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Giấy Mục Sơn
Ngày ban hành 18/11/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT248197791-11-20211637044413551hoangmc16.11.2021_14h59p52_thinv_17-11-2021-16-22-10_signed.pdf
 Trở về trang trước