981/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
981/QĐ-UBND
Giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để thực hiện việc quản lý đất đai, giao lại đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật
Ngày ban hành 20/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d981.signed.pdf
 Trở về trang trước