2730/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2730/QĐ-UBND
Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Phạm Quốc Thành, ông Trần Đức Trọng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT966921817-7-20211626692641172_tungdt_20-07-2021-22-26-28_signed.pdf
 Trở về trang trước