2136/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2136/QĐ-UBND
Gia hạn sử dụng đất cho Bưu điện tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục sử dụng vào mục đích Bưu chính viễn thông tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân
Ngày ban hành 08/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2136_signed.pdf
 Trở về trang trước