12/CT-UBND
Chi tiết văn bản
12/CT-UBND
Chỉ thị tăng cường quản lý và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/07/2019
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct12_signed.pdf
 Trở về trang trước