2646/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2646/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước Vũng Sú, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT725717709-8-20221659523026413_(giangld)(04.08.2022_11h51p55)_signed.pdf
 Trở về trang trước