601/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
601/QĐ-UBND
Cho Công ty cổ phần Liên doanh BC Smart chuyển hình thức thuê đất thực hiện dự án Chợ Thành Mai tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 18/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT750871479-2-20211613610638322tungct18.02.2021_14h17p48_giangld_18-02-2021-15-09-13_signed.pdf
 Trở về trang trước