3329/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3329/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Hạng mục Hồ điều hoà xử lý nước thải, thuộc Hợp phần 3 - Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, Dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hoá
Ngày ban hành 09/10/2012
Người ký Lê Đình Thọ
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3329.pdf
 Trở về trang trước