1603/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1603/QĐ-UBND
Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và đá ong phong hóa không chứa kim loại tự sinh hoặc khoáng vật kim loại tại xã Tượng Sơn,huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa”.
Ngày ban hành 11/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT362021283-5-20221652063546891_(giangld)(11.05.2022_13h20p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước