14228/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14228/UBND-THKH
Chủ trương đầu tư xây dựng Hồ chứa nước bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân.
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT769346658-9-20211631435399085_(trangnt)(14.09.2021_10h48p40)_signed.pdf
 Trở về trang trước