216/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
216/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu Anh Phát Petro tại phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 12/01/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT725317510-1-20221641885012383_tuandm_12-01-2022-14-48-25_signed.pdf
 Trở về trang trước