39/GP-UBND
Chi tiết văn bản
39/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH giầy Aleron Việt Nam (có trụ sở tại Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa) được thăm dò nước dưới đất theo Đề án thăm dò nước dưới đất, tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT465857837-2-20211612515842373_giangld_09-02-2021-15-48-57_signed.pdf
 Trở về trang trước