67/GP-UBND
Chi tiết văn bản
67/GP-UBND
Cho phép Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa (có trụ sở tại số 08, Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 09/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT259632174-5-20221651794693050_giangld_09-05-2022-11-03-39_signed.pdf
 Trở về trang trước