7135/UBND-NN
Chi tiết văn bản
7135/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa về xin thay đổi thời hạn và chuyển hình thức thuê đất
Ngày ban hành 11/06/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7135_signed.pdf
 Trở về trang trước