117/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
117/QĐ-UBND
Đính chính một phần nội dung Phụ biểu số I ban hành kèm theo Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 11/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT570863090-1-20211610077090416tungct09.01.2021_10h17p52_giangld_11-01-2021-06-27-27_signed.pdf
 Trở về trang trước