161/GP-UBND
Chi tiết văn bản
161/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty Cổ phần May BTM Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường “Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa”
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT516904890-11-20231700190735527_(giangld)(20.11.2023_16h22p25)_signed.pdf
 Trở về trang trước