205/GP-UBND
Chi tiết văn bản
205/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Long Linh
Ngày ban hành 26/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT657571457-10-20211634886398116trangnt23.10.2021_08h02p04_giangld_25-10-2021-11-53-49_signed.pdf
 Trở về trang trước