8568/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
8568/UBND-KSTTHCNC
Triển khai thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT662338666-6-20201593422544635_(chanth)(30.06.2020_07h12p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước