44/2023/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
44/2023/QĐ-UBND
Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 2185/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về giải thưởng môi trường tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 16/11/2023
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT298423482-11-20231700106281493_(giangld)(16.11.2023_11h41p00)_signed.pdf
 Trở về trang trước