5728/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5728/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị trung tâm miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT198374469-4-20211619683544287_(trangnt)(01.05.2021_16h17p26)_signed.pdf
 Trở về trang trước