2580/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2580/QĐ-UBND
Ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Thanh Hóa năm 2022.
Ngày ban hành 26/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT178164360-7-20221658481902125_(giangld)(26.07.2022_08h00p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước