2231/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2231/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước của dự án Xây dựng Trung tâm nội thất Tuscany tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 16/06/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT958673191-6-20201592212960010chanth15.06.2020_16h27p16_liemmx_15-06-2020-20-01-14_signed.pdf
 Trở về trang trước