15917/UBND-VX
Chi tiết văn bản
15917/UBND-VX
Góp ý vào hồ sơ dự thảo Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030.
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT835583000-10-20211633916451650_(thihv)(11.10.2021_16h30p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước