1923/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1923/QĐ-UBND
Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá
Ngày ban hành 14/05/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT509993583-5-20241715586664155_liemmx_13-05-2024-20-37-57_signed.pdf
 Trở về trang trước