6555/UBND-NN
Chi tiết văn bản
6555/UBND-NN
Giao tham mưu, hướng dẫn, giải quyết đề nghị cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy chế tạo thép hình tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT86592406-5-20221652232094037_(tungct)(11.05.2022_17h27p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước