1407/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1407/QĐ-UBND
Giao đất cho Trạm Y tế thị trấn Vân Du để sử dụng vào mục đích Trạm Y tế thị trấn Vân Du tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT380694560-4-20211619583256340_(giangld)(29.04.2021_13h23p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước