128/GP-UBND
Chi tiết văn bản
128/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1
Ngày ban hành 07/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp128.signed.pdf
 Trở về trang trước