214/KH-UBND
Chi tiết văn bản
214/KH-UBND
Triển khai và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019 - 2020
Ngày ban hành 21/12/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh214_signed.pdf
 Trở về trang trước