13730/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13730/UBND-CN
Thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy và Xuân Hòa, huyện Như Xuân.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT340750601-9-20231694768335150hieulv15.09.2023_16h05p39_hieulv_15-09-2023-23-33-07_signed.pdf
 Trở về trang trước