10/GP-UBND
Chi tiết văn bản
10/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đá quarzit tại xã Thạch Tượng, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành và xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa đối với Công ty cổ phần Đầu tư Vũ Gia Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT815966612-12-20201608718007931_giangld_07-01-2021-20-12-14_signed.pdf
 Trở về trang trước