5638/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5638/UBND-NN
Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, trừ bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT287016552-4-20211619470313630_(giangld)(29.04.2021_13h20p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước