95/GP-UBND
Chi tiết văn bản
95/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Đầu tư trang trại Bình An (có địa chỉ tại thôn 2, xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) được thăm dò nước dưới đất
Ngày ban hành 12/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT319743007-9-20221662712664159_(giangld)(12.09.2022_07h46p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước